Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w kwietniu 2018

3 kwietnia 2018

 Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwietniu 2018 r.:

 1.  03.04.2018 - Warsztat dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej ‘Strach ma wielkie oczy - przemoc rówieśnicza’ od 10:00 do 12:00, od 12:00 do 14:00 - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 2. 05.04.2018 od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Dobry rodzic dobre dziecko’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 3. 06.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 4. 10.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 11.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 6. 13.04.2018 od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 7. 16.04.2018 od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Dobry rodzic dobre dziecko’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 8. 17.04.2018 od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 9. 19.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 10. 20.04.2018 od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Dobry rodzic dobre dziecko’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 11. 23.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 12. 24.04.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Wychowawcza funkcja rodziców zastępczych’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 13. 25.04.2018 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. 26.04.2018:
  • od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2,
  • od 9:00 do 10.30 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 15. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.