Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w marcu 2018

6 marca 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w marcu 2018 r.:

 1. 01.03.2018 od 9:00 do 13:00, od 13:00 do 17:00 - warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 2. 02.03.2018 od 9:00 do 13:00, od 13:00 do 17:00 - warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 3. 06.03.2018 od 9:00 do 12:30 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 12.03.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 5. 13.03.2018 od 15:00 do 20:00 - Praktyki w Rodzinnym Domu Dziecka dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach Programu ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - ul. Wodna 8.
 6. 14.03.2018 od 09:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 15.03.2018:
  • warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - od 9:00 do 13:00 i od 13:00 do 17:00 - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2,
  • od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 16.03.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 15:00 do 20:00 - Praktyki w Rodzinnym Domu Dziecka dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach Programu ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - ul. Wodna 8 w Koninie.
 9. 20.03.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 10. 21.03.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 11. 22.03.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 12. 23.03.2018 od 9:00 do 12:30 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. 27.03.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 14. 29.03.2018 od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 15. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.