Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w lutym 2018

2 lutego 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w lutym 2018 r.:

 1. 05.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 2. 06.02.2018 od 9:00 do 14:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 (psycholog).
 3. 08.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 4. 12.02.2018:
  • - od 9:30 do 13:30 - warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2,
  • - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 13.02.2018:
  • - warsztat profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ - od 10:00 do 12:00 i od 12:00 do 14:00 - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2,
  • - od 9:00 do 12:30 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 (psycholog).
 6. 14.02.2018 od 9:30 do 13:30 - warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ - Sala zabaw, ul. Popiełuszki 2.
 7. 15.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 19.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 20.02.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 21.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 11. 22.02.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat komunikacji interpersonalnej’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 12. 23.02.2018 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.
 14. Indywidualne porady prawne dla rodzin naturalnych i zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w każdy wtorek i czwartek od 12:00 do 14:00.