Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w styczniu 2018

4 stycznia 2018

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w styczniu 2018 r.:

 1. 05.01.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 08.01.2018:
  • od 9:00 do 12:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 (psycholog),
  • od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 3. 09.01.2018 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 10.01.2018 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 11.01.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego - wiedza a praktyka’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 6. 12.01.2018 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 15.01.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8,
  • od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 16.01.2018 od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 22.01.2018 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa .
 10. 23.01.2018 od 9:00 do 11:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 (psycholog).
 11. 24.01.2018:
  • od 9:00 do 13:00 - Akademia rodzicielstwa zastępczego ‘Praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego - wiedza a praktyka’ - w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8,
  • od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 12. 29.01.2018 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.
 14. Indywidualne porady prawne dla rodzin naturalnych i zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w każdy wtorek i czwartek od 12:00 do 14:00.