Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w listopadzie 2017

6 listopada 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu 'Wspiera.MY' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w listopadzie 2017 r.:

 1. 07.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 08.11.2017:
  • od 9:00 do 13:00 i od 13:00 do 17:00 – Warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 3. 10.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 13.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 15.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 16.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 17.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 20.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 22.11.2017 od 9:00 do 12:30 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 23.11.2017 od 9:00 do 12:30 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 11. 24.11.2017 od 9:00 do 13:00 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 12. 27.11.2017:
  • od 9:30 do 13:30 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2,
  • od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 13. 28.11.2017 od 9:30 do 13:30 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. 29.11.2017 od 9:30 do 13:30 – Warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 15. 30.11.2017 od 9:30 do 13:30 – Warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 16. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.
 17. Indywidualne porady prawne dla rodzin naturalnych i zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w każdy wtorek i czwartek od 12:00 do 14:00.