Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w październiku 2017

6 października 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu 'Wspiera.MY' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu październiku 2017:

 1. 03.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 04.10.2017 – od 9:30 do 13:30 i od 13:30 do 17:30 Warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 3. 05.10.2017 – od 9:30 do 13:30 i od 13:30 do 17:30 Warsztat ‘Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 06.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 09.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 10.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 11.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 16.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 19.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 24.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2; – od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Wodna 8.
 11. 25.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztat ‘Edukacja rodziców i dzieci; nauka rozmowy rodzica z dzieckiem na temat seksu’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 12. 26.10.2017 – od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. 27.10.2017 – od 9:00 do 13:00 - Warsztat ‘Jak porozumieć się z rodziną biologiczną’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.
 15. Indywidualne porady prawne dla rodzin naturalnych i zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w każdy wtorek i czwartek od 12:00 do 14:00.