Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu we wrześniu 2017

5 września 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu 'Wspiera.MY' w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu wrześniu 2017:

 1. 07.09.2017 - 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 2. 13.09.2017 - od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 3. 18.09.2017 - od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 20.09.2017 - od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 22.09.2017 - od 9:00 do 13:00 - warsztat 'Warsztat umiejętności społecznych' – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 25.09.2017 - od 9:00 do 13:00 - warsztat 'Warsztat umiejętności społecznych' – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 26.09.2017 - od 9:00 do 13:00 - warsztat 'Warsztat umiejętności społecznych' – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 27.09.2017 - od 9.00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 28.09.2017 - od 9:30 do 13:30 i od 13:30 do 17:30 warsztat 'Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu' w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 29.09.2017 - od 9:30 do 13:30 i od 13:30 do 17:30 warsztat 'Cyberprzemoc oraz zjawisko sekstingu' w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 11. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy Przemysłowej 2.
 12. Indywidualne porady prawne dla rodzin naturalnych i zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 w każdy wtorek i czwartek od godziny 12:00 do 14:00.