Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w czerwcu 2017

2 czerwca 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu czerwcu 2017:

 1. 01.06.2017– od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 05.06.2017 – od 9:00 do 14:00 – Praktyki w Rodzinnym Domu Dziecka dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach Programu ‘Czekając na miłość rodzicielską’ – ul. Wodna 8 w Koninie.
 3. 06.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2; – 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 4. 07.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 08.06.2017 – od 9:00 do 14:00 – Praktyki w Rodzinnym Domu Dziecka dla kandydatów na rodziny zastępcze w ramach Programu ‘Czekając na miłość rodzicielską’ – ul. Wodna 8 w Koninie; – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo– wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 09.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 12.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Jak zrozumieć nastolatka’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 13.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2; – od 9:00 do 12:30 – Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 14.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 16.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 11. 19.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Narkotyki i dopalacze – zagrożenia i przeciwdziałanie’ – Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie.
 12. 20.06.2017 – od 9:00 do 12:00 – Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. 21.06.2017 – od 10:00 do 14:00 – warsztat ‘Narkotyki i dopalacze – zagrożenia i przeciwdziałanie’ – Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie; – od 15:00 do 17:00 – warsztat ‘Narkotyki i dopalacze–moda czy presja’ – Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie; – od 17:00 do 19:00 – warsztat ‘Narkotyki i dopalacze–moda czy presja’ – Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie; – 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo– wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. 22.06.2017 – od 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 15. 27.06.2017 – 9:00 do 13:00 – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8; – 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo– wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2; – 13:00 do 17:00 – warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo– wychowawczych’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 16. 28.06.2017 – od 10:00 do 12:00 i od 12:00 do 14:00 – warsztat ‘Jak bronić się przed przemocą, w tym seksualną’ – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 17. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.