Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w maju 2017

27 kwietnia 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu maju 2017:

 1. 08.05.2017 od 8:30 do 12:30 i od 12:30 do 16:30 - warsztat ‘Narkotyki i dopalacze - zagrożenia i przeciwdziałanie’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 09.05.2017 od 8:30 do 12:30 i od 12:30 do 16:30 - warsztat ‘Narkotyki i dopalacze - zagrożenia i przeciwdziałanie’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 3. 10.05.2017 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 11.05.2017 od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 5. 15.05.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 16.05.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Jak zrozumieć nastolatka’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 7. 17.05.2017 - od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej 16.
 8. 18.05.2017 - od 16:00 do 18:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Zjawisko przemocy wśród dzieci i młodzieży’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 23.05.2017 - od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8, - od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 24.05.2017 - od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej 16.
 11. 25.05.2017 - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych - w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej 16.
 12. 29.05.2017 - od 9:00 do 14:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 13. 30.05.2017 - od 15:00 do 18:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 warsztat ‘Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. 31.05.2017 - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2, - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sosnowej.
 15. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.

Logotyp Projektu Wspiera.MY