Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu w kwietniu 2017

3 kwietnia 2017

Wsparcie udzielane uczestnikom projektu ‘Wspiera.MY’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu kwietniu 2017:

 1. 04.04.2017 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 2. 05.04.2017 od 9:00 do 13:00 Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych- Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie, - od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Zjawisko przemocy wśród dzieci’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 3. 06.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie - od 16:00 do 18:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 4. 07.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie - od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 5. 10.04.2017 od 9:00 do 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 6. 11.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Jak zrozumieć nastolatka’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie.
 7. 12.04.2017 od 15:00 - 19:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 8. 14.04.2017 od 15:00 - 17:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 9. 18.04.2017 od 9:00 do 13:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 10. 19.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Zjawisko przemocy wśród dzieci’ w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 11. 20.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie.
 12. 21.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie.
 13. 24.04.2017 Konsultacje metodyczne od 12:00 do 14:00 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 - od 09:00 - 12:30 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 - od 9:00 do 12:00 - Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem, a także zwiększające świadomość zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu (profilaktyka uzależnień) - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 14. 25.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie - od 09:00 - 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 15. 26.04.2017 od 9:00 do 13:00 – warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie - od 9:00 do 13:00 - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Koninie przy ul. Wodnej 8.
 16. 27.04.2017 od 9:00 do 13:00 - warsztat ‘Warsztat umiejętności wychowawczych’ - Fabryka Wrażeń przy ul. Wojska Polskiego 37 w Koninie - od 09:00 - 13:00 - Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej ‘Czekając na miłość rodzicielską’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2 17.
 17. 28.04.2017 od 9:00 do 13:00 i od 13:00 do 17:00 - warsztat ‘Zjawisko przemocy wśród dzieci’ - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przemysłowa 2.
 18. Indywidualne porady psychologiczne dla rodzin naturalnych i zastępczych ustalane według potrzeb w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie przy ul. Przemysłowej 2.

Logotyp Projektu Wspiera.MY