Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Aktywizacja osób poszukujących pracy w Powiecie Konińskim III

Na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zamieszczone są informacje o naborach prowadzonych w ramach niżej wymienionych projektów:

 

Dokumenty do pobrania: