Aktywizacja osób poszukujących pracy w Powiecie Konińskim IV

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków w ramach projektu ‘Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (IV)’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ, na następujące formy wsparcia:

 1. Szkolenia indywidualne i grupowe – pokój 104, tel. 63 24 77 843,
 2. Staże – pokój 125, tel. 63 24 77 838,
 3. Prace interwencyjne – pokój 103, tel. 63 24 77 842,
 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pokój 224, tel. 63 24 77 840.

 

I. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, w godzinach od 8:00 do 14:00. Nabór trwa od 1 lutego 2018 roku do odwołania.

II. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy (w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety.

 

Dokumenty do pobrania: