Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt WRPO 2014+ 'Wspiera.MY'


realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 'PROM'

Rodzinny Dom Dziecka

 

- więcej informacji kliknij tutaj

Logotyp projektu Wspiera.MY


Świadczenia będą wypłacane po wcześniejszym odebraniu decyzji


UWAGA !!!

Wprowadzono zmiany w dokumencie pn.

'Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

pilotażowego programu 'AKTYWNY SAMORZĄD',

obowiązującym w 2016 roku

 

- więcej informacji kliknij tutaj

 


INFORMACJA

O BEZPŁATNYCH BANKOWYCH

RACHUNKACH RODZINNYCH

 

- więcej informacji kliknij tutaj


 

 

 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu


  

Rodzina 500 Plus

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Program 'RODZINA 500+'

OD 1 KWIETNIA 2016 r.

więcej informacji - kliknij tutaj

UWAGA !

Przy składaniu wniosków na portalu E-PUAP proszę zwrócić uwagę, czy wybrana instytucja to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proszę nie składać wniosków w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), której adresatem jest Konin-Miasto na prawach Powiatu.


 

RAPORT

Monitoring 'Strategii rozwiązywania problemów społecznych

mieszkańców Miasta Konina za rok 2015-2025'

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

UWAGA !!!

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach

'Programu wyrównywania różnic między regionami III'

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

UWAGA !!!

Z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- więcej informacji kliknij tutaj

 


 

Pogotowie Migowe

UWAGA - INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

POGOTOWIE MIGOWE !

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 Aktywny Samorząd

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

 UWAGA!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 20% kwot należności stanowiącej dochód własny gminy Konin prosimy przekazywać na numer konta bankowego:

Urząd Miejski w Koninie

Pl. Wolności 1

62-500 Konin

 

Getin Noble Bank S.A.

67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

 


 

UWAGA!

STYPENDIUM I ZASILEK SZKOLNY

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 

MONITORING OBYWATELSKI

więcej informacji - kliknij tutaj

 


 bezpłatne porady prawne i psychologiczne